P32363 Hurricaine Z2482

P32363 Hurricaine Z2482 - Enlarge picture
Producer Profimodeller
Cat.no P32363
Term of guarantee 24 months
Available 10 pieces
Time of shipping 10 days

          
                                           
Price without VAT 82,00 CZK
Price including VAT 99,00 CZK

Item specifics

P32363 Hawker Hurricaine Z2482 1:32
- decals

Hawker Hurricaine Mk.IIA, Z2482 z výzbroje 1.perutě RAF, zíkladna Kenley, březen 1941. Tato stíhací peruť letoun obdržela právě začátkem března 1941 a pravidelně je používala při bojových
i neoperačních letech následujícího čtvrt roku. Stroj převážně pilotoval jedenadvacetiletý P/O John "Tim" F.D.Elkington, nicméně vzhledem k převaze pilotů nad perutními mašinami se za knipl
mnohokrát posadili i další piloti. Včetně pětice stihačů z velké kolonie československých letců u 1.perutě. Nejvíce letů, celkem 7, vykonal Sgt.Pavlů. Kamufláž odpovídala předpisů, daného
období. Horní a boční plochy kryly barvy Dark Green a Dark Earth, spodní pak Sky. Prvky rychlé identifikace představovala černá spodní levá polovina křídla, vrtulový kužel i pruh kolem zadní
části trupu v barvě Sky. Perutní kód a individuální písmeno byly v barvě Medium Sea Grey.Zmenšené individuální písmeno O se v černé barvě opakovalo o i na čelní straně krytu motoru.
Elkington si na stroj krátce po přidělení tajé nechal doplnit kresbu rukavice s prsty rozevřenými do V (jako Victory - vítězství) mířící na svastiku. Jde o velmi podobný nose art, jaký so později a
pravděpodobně díky inspiraci touto kresbou, nechal na svůj Hurricaine Mk.llC,BD938, namaloval pozdější velitel perutě S/L Mac Lachlan DSO, DFC&Bar. Slavný "Jednoruký Mac" si ale kresbu
ruky nechal upravit po svém, pravděpodobně jako mu jehi levé předloktí upravila kanonová střela Oblt. Müncheberga během souboje nad Maltou v únoru 1941. Vzhledem k tomu, že se 1.peruť
na jaře začla věnovat i létání při svitu měsíce, je tento letoun opatřen před kabinou instalovanými ploškami proti oslnění od výfuků. Kariera Z2482 u "Jedničky" končí v červnu, kdy se začalo s
přezbrojováním na nové čtyřkanonové Hurricainy. Dalším uživatelem byla 79.peruť, u které se rutinou staly patroly na ochranu konvojů. Konečnou pro tuto mašinu znamenala nehoda na letišti
Fairwood Common 29.dubna 1942, kdy byla neopravitelně poškozena při strážce s jiným Hurricainem a následně odepsána.

The Hawker Hurricaine Mk.llA, Z2482, of No.1 Aquadron, Kenley, March 1941. The unit received this machine in early March 1941, and used it regulary on combat and non-combat missions
for the next three months. It was mostly flown by P/O John "Tim" F.D.Elkington (aged 21), however, other pilots, includong five Czechoslovaks, often got at its controls as well. Sgt.Pavlů flew a
total of seven sorties in this aircraft. It was camouflaged in accordance with respective Air Ministry regulations. The upper and lateral surfaces were Dark Green and Dark Earth, undersides were
Sky. ID marking consisted of black left half, and Sky spinner and fuselage band. The squadron code and individual letter were Medium Sea Grey. The small individual letter "O" was also
applied to the front of the engine cowling. Shortly after the aircraft was assigned to the unit, it received Elkington´s nose art of a glove with fingers making a V-sign and aimed at a swastika.
It is very very similar to the nose art painted later on the Hurricaine llC,BD938, flon by later CO of the squadron S/L Mac Lachlan, DSO, DFC&Bar. Although famous "One-handed Mac" was
probably inspired by Elkington´s design, he modified it in similar way in which a canon projectile fired by Oblt. Mücheberg "modified" his forearm over Malta in February 1941. The aircraft is firted
with exhaust anti-dazzle guards as No.1 Squadron commenced night operations in spring 1941. Its combat career with No. 1 Squadron ended in June 1941, when the unit started
transition to four-cannon Hurricaines. Z2482 was passed to No.79 Squadron which used the machine for conwoy patrols.
The example was writen off after a collision with another Hurricaine at Fairwood Common on April 29, 1942.

Die Hawker Hurricaine Mk.llA, Z2482, Nr. 1 Aquadron, Kenley, März 1941. Die Einheit erhielt diese Maschine Anfang März 1941 und setzte es in den nächsten drei Monaten regelmäßig für
Kampf- und Nichtkampfeinsätze ein. Es wurde meistens von P / O John "Tim" F.D. Elkington (21 Jahre) geflogen, aber auch andere Piloten, darunter fünf Tschechoslowaken, bekamen oft
die Kontrolle. Sgt.Pavlů flog insgesamt von sieben Einsätze in diesem Flugzeug. Es wurde gemäß den Bestimmungen des Luftfahrtministeriums getarnt. Die oberen und seitlichen Flächen
waren Dark Green und Dark Earth, Unterseiten waren Sky. Die ID-Markierung bestand aus der schwarzen linken Hälfte und dem Sky-Spinner und dem Rumpfband. Der Staffelcode und der
einzelne Buchstabe waren mittelgrau. Der kleine Einzelbuchstabe "O" war auch auf der Vorderseite des Motorhaube. Kurz nachdem das Flugzeug der Einheit zugeteilt worden war, erhielt es
Elkingtons Nasenkunst eines Handschuhs mit Fingern, die ein V-Zeichen und zielte auf ein Hakenkreuz. Es ist der Nasenkunst sehr sehr ähnlich, die später auf der Hurricaine llC, BD938, von
späterem CO der Flon, gemalt wurde Geschwader S / L Mac Lachlan, DSO, DFC & Bar. Obwohl der berühmte "Einhand-Mac" wahrscheinlich von Elkingtons Design inspiriert war, war er es
änderte es in ähnlicher Weise, wie ein von Oblt abgefeuertes Kanonenprojektil. Mücheberg "modifizierte" im Februar 1941 seinen Unterarm über Malta. Das Flugzeug ist mit einem
Abblendschutz ausgestattet, als das Geschwader Nr. 1 im Frühjahr 1941 den Nachteinsatz aufnahm Karriere mit Nr. 1 Geschwader endete im Juni 1941, als die Einheit Übergang zu
Vierkanonen-Hurrikanen begann. Z2482 wurde übergeben Geschwader Nr. 79, das die Maschine für Conwoy-Patrouillen benutzte. Das Beispiel wurde nach einer Kollision mit einem
anderen abgeschrieben Hurrikan in Fairwood Common am 29. April 1942.

Enlarge picture Enlarge picture

P32363 Hurricaine Z2482 - profimodeller.com