P32344 Warsaw Pact pilots at briefing

P32344 Warsaw Pact pilots at briefing - Enlarge picture
Producer Profimodeller
Cat.no P32344
Term of guarantee 24 months
Available 15 pieces
Time of shipping 10 days

          
                                           
Price without VAT 330,00 CZK
Price including VAT 399,00 CZK

Item specifics

P32344 Warsaw Pact pilots at briefing 1:32

- uretan parts
- photeetched parts
- decals

Více než rok, co jsem připravoval novou sadu figur věnovaných pilotům Varšavské smlouvy. Bylo to kvůli tomu, že můj blízký kamarád modelář sháněl postavy věnované jeho otci, který byl pilotním inženýrem v bulharském vojenském letectvu ve městě Tolbyhin - vojenské letecké základně. Neexistuje žádná sada pilotů Varšavské smlouvy na modelovém trhu v měřítku 1:32! Myslím si, že soubor 4 (čtyři) postav, nazvaných "piloti Varšavské smlouvy na briefingu" 1:32 přichází jako velmi užitečná sada pro modeláře.
Yordan Kolčev autor

It is more than one year since I am working over new set of figures dedicated to Warsaw Pact pilots. It is because a close friend of mine scale modeler order to me figures dedicated to his fader who has been pilot engineer in Bulgarian military aviation in town Tolbyhin military air station. There is no set of Warsaw Pact pilots in the scale modeling market in 1:32!. In this order I think set of 4 (four) figures named “Warsaw Pact pilots at briefing” 1:32 will come very handy for scale modeler.
Yordan Kolchev autor

Es ist mehr als ein Jahr vergangen, seit ich an neuen Figuren für Piloten des Warschauer Pakts arbeite. Es liegt daran, dass ein enger Freund eines Modellbauers aus meinem Maßstab für mich Figuren widmet, die seinem Fader gewidmet sind, der Pilotingenieur in der bulgarischen Militärluftfahrt in der Militärflugstation Tolbyhin in der Stadt war. Es gibt keine Reihe von Warschauer Pakt-Piloten im Maßstab 1:32 !. In dieser Reihenfolge denke ich, dass ein Satz von 4 (vier) Figuren mit dem Namen "Warschauer Paktpiloten beim Briefing" 1:32 für Modellbauer sehr nützlich sein wird.
Yordan Kolchev Autor

Enlarge picture Enlarge picture Enlarge picture Enlarge picture

P32344 Warsaw Pact pilots at briefing - profimodeller.com