P32336 V.S.Andonkin red ace

P32336 V.S.Andonkin red ace - Enlarge picture
Producer Profimodeller
Cat.no P32336
Term of guarantee 24 months
Time of shipping 10 days

          
                                           
Price without VAT 107,00 CZK
Price including VAT 129,00 CZK

Item specifics

P32336 V.S.Andonkin Red Ace of WWII 1:32

for Hawker Hurricaine kit
Narodil se v roce 1913. Bojoval ve Velké
Vlastenecké válce od června 1941 v 72. kombinovaném vzdušném pluku, Severní letecké flotily.
Svůj první sestřel zaznamenal 29.června
1941, sestřelil Ju-88. Od března 1942 bojoval v 78. stíhacím pluku Severních leteckých sil Severní flotily.
Vrátil se do 78. stíhacího pluku koncem roku 1942. Od roku 1943 do března 1944 - v 255. letce Stíhacího pluku severní flotily. Kapitán. Létal na I-15bis, I-153, MiG-3, I-16, Hurricaine, P-39 Airacobra, dokončeno více než 500 misí, dosáhl 25 vzdušných vítězství (17 + 8).
Zabit v akci dne 17. března 1944 v boji.
Hrdina Sovětského svazu (21.01.1944).
Hurricaine (sériové číslo Z3458, taktické
číslo 80), 78. stíhací pluk, Severní letky
vzdušných sil, osobní letadlo Vasilije Andokina, z léta 1943. Letadlo je přezbroje-
no sovětskými kanony (2x20mm SVAK a 2x
12,7 mm BK-kulomety) a nese
standardní britskou kamufláž z tmavé
zelené a hnědé, spodní plochy jsou Sky Blue, rané červené hvězdy nesou nestandardní
bílé olemování (boky) a černé olemování
na spodní straně křídla.
Born in 1913. Fought the Great Patriotic War from June 1941 in the 72nd Combined Air Regiment, Northern Fleet Air Force. He scored his first documented victory on June 29,1941, downing a Ju-88.
From March 1942 he fought in the 78th Fighter Regiment Northern Fleet Air Force.
Returned into the 78th Fighter Regiment in late 1942. From 1943 to March 1944 - in the 255th Fighter Regiment Northern Fleet Air Force. Captain. Flew an I-15bis, I-153, MiG-3, I-16, Hurricaine, P-39 Airacobra, completed over 500 missions,
scored 25 Air victories (17+ 8).
Killed in action on March 17,1944 in a dogfight.
Hero of the Soviet Union (21.01.1944).

Hurricaine (serial number Z3458, tactical number 80), 78th Fighter Regiment, Northern Fleet Air Force, Vasili Andokin´s personal aircraft, summer 1943. The aircraft is rearmed
with Soviet cannons (2x20mm SVAK and 2x 12,7mm BK machine-guns) and carries standard British early camouflage in dark green and brown, lower surfaces are sky
blue, earlywar red stars carry non standard lining in thin white (sides) and black lining wings.
Geboren 1913. Kämpfte der Große Patriotischer Krieg vom Juni 1941 in der 72. Kombinierten Luft Regiment, Nordflottenluft
Macht. Er erzielte sein erstes dokumentierter Sieg im Juni 29,1941, eine Ju-88 niederschlagend. Ab März 1942 kämpfte er im 78. Jagdregiment Luftwaffe der Nordflotte.
Zurück in den 78. Kämpfer Regiment Ende 1942. Von 1943 bis März 1944 - im 255
Kämpferregiment Nordflotte Luftwaffe. Kapitän. Flog ein I-15bis, I-153, MiG-3, I-16, Hurricaine, P-39 Airacobra,absolvierte über 500 Missionen,
erzielte 25 Luftsiege (17 + 8).
Getötet am 17. März 1944 in einem Luftkampf.
Held der Sowjetunion (21.01.1944).
Hurricaine (Seriennummer Z3458, taktisch
Nummer 80), 78th Fighter Regiment, Northern
Fleet Air Force, Vasili Andokins Personal
Flugzeug, Sommer 1943. Das Flugzeug wird neu bewaffnet mit sowjetischen Kanonen (2x20mm SVAK und 2x12,7mm BK Maschinengewehre) und trägt Standard britische frühe Tarnung im Dunkeln grün und braun, untere Flächen sind Himmel blaue, frühe rote Sterne tragen Nicht-Standard Futter in dünnen weißen (Seiten) und schwarzen Futter
Flügel.

Enlarge picture Enlarge picture

P32336 V.S.Andonkin red ace - profimodeller.com