P32330 N.A.Zelenov - decal

P32330 N.A.Zelenov - decal - Enlarge picture
Producer Profimodeller
Cat.no P32330
Term of guarantee 24 months
Available 10 pieces
Time of shipping 10 days

          
                                           
Price without VAT 98,00 CZK
Price including VAT 119,00 CZK

Item specifics

P32330 N.A.Zelenov (P-40) decal 1:32

Narodil se v roce 1917. Bojoval v Zimní válce
u 26. stíhacího Pluku. Létal s I-15 bis a I-153,
žádné vítězství však nezaznamenal. Bojoval
ve Velké vlastenecké válce od června 1941
ve 194. stíhacím pluku. Své první zdoku-
mentované vítězství zaznamenal 15. srpna
1941, sestřelil Ju-88 (skupinové vítězství). Od
září 1941 bojoval ve 127. stíhacím pluku. Od
prosince 1941 ve 154. stíhacím pluku (později
29. Strážní pluk), od července 1943 do června
1944 ve 14. gardovém stíhacím pluku. Kapitán.
Létal s I-153, I-16, P-40 Kittyhawk, Yak-7,
Yak-1, Yak-9, dokončeno 606 misí, zaznamenal
42 vzdušných vítězství (30 + 12).
Zabit 29. června 1944 při letecké nehodě.
Hrdina Sovětského svazu (10.2.1943).
P-40E Kittyhawk (taktické číslo 79), 154.
bojový pluk, osobní letadlo Nikolaje
Zelenova, jaro-léto 1942, Leningradský
front, počet červených vítězných hvězd (2)
odpovídá vítězství pilota 1.dubna 1942,
hvězdy žluté představují skupinová vítězství.
Letoun byl původně postaven pro RAF a
nese standardní britskou kamufláž , tmavě
zelená a hnědá, spodní plochy jsou nebesky
modré, válečné hvězdy s černým lemem
ve 4 pozicích.

Geboren 1917. Kämpfte den Winterkrieg im 26. Kämpfer
Regiment. Flog eine I-15 bis und I-153, keine Siege
gewertet. Kämpfte den Großen Vaterländischen Krieg ab Juni 1941
im 194. Kämpferregiment. Er erzielte sein erstes
dokumentierter Sieg am 15. August 1941 beim Abwurf eines
Ju-88 (Gruppensieg). Ab September 1941 kämpfte er
im 127. Jagdregiment. Ab Dezember 1941
im 154. Kämpfer-Regiment (später becane der 29. th
Guards Fighter Regiment), von Juli 1943 bis Juna 1944
im 14. Garde-Jäger-Regiment. Kapitän. Flog ein
I-153, I-16, P-40 Kittyhawk, Yak-7, Yak-1, Yak-9,
absolvierte 606 Missionen, erzielte 42 Luftsiege (30 + 12).
Getötet am Juna 29, 1944 in einem Flugzeugabsturz.
Held der Sowjetunion (10.2.1943).
P-40E Kittyhawk (taktische Nummer 79), 154. Kämpfer
Regiment, persönliches Flugzeug von Nikolai Zelenov,
Frühling-Sommer 1942, Leningrad Front, Anzahl der roten
Siegsterne (2) entspricht dem Sieg der Piloten
1. April 1942, gelbe Siegessterne stehen für Gruppe
Siege. Das Flugzeug wurde ursprünglich für RAF und gebaut
trägt Standard-British-frühe-Krieg-Tarnung im Dunkeln
grün und braun, die Oberfläche ist himmelblau, früh
Kriegssterne mit schwarzem Futter 4 Positionen.

Born in 1917. Fought the Winter War in the 26 th Fighter
Regiment. Flew an I-15 bis and I-153, no victories
scored. Fought the Great Patriotic War from June 1941
in the 194 th Fighter Regiment. He scored his first
documented victory on August 15, 1941 downing a
Ju-88 (group victory). From September 1941 he fought
in the 127 th Fighter Regiment. From December 1941
in the 154 th Fighter Regiment (later becane the 29 th
Guards Fighter Regiment), from July 1943 to Juna 1944
in the 14 th Guards Fighter Regiment. Captain. Flew an
I-153, I-16, P-40 Kittyhawk, Yak-7, Yak-1, Yak-9,
completed 606 missions, scored 42 air victories (30+12).
Killed on Juna 29, 1944 in a aircrash.
Hero of the Soviet Union (10.2.1943).

P-40E Kittyhawk (tactical number 79), 154 th Fighter
Regiment, personal aircraft of Nikolai Zelenov,
spring-summer 1942, Leningrad Front, Number of red
victory stars (2) matches the pilots victory tally as of
April 1, 1942, yellow victory stars stand for group
victories. The aircraft was originally built for RAF and
carries standard British early war camouflage in dark
green and brown, lowers surface are sky blue, early
war stars withthin black lining 4 positions.

Enlarge picture Enlarge picture

P32330 N.A.Zelenov - decal - profimodeller.com