P32327 Pokrovski

P32327 Pokrovski - Enlarge picture
Producer Profimodeller
Cat.no P32327
Term of guarantee 24 months
Available 20 pieces
Time of shipping 10 days

          
                                           
Price without VAT 123,00 CZK
Price including VAT 149,00 CZK

Item specifics

P32327 Russia Ass II.ww V.P.Pokrovski decal 1:32

Narodil se roku 1918. Bojoval ve Velké
vlastenecké válce od června 1941
v 72. vzdušném pluku, Severní letecké
flotily. Svůj první zdokumentované vítězství
zaznamenal 9. srpna 1941, sestřelil
Ju-88 (skupinové vítězství). Od října 1941
bojoval v 78. stíhacím pluku, severní flotile
letectva, od března 1942 do května 1943 v
2. gardovém leteckém pluku,
Severní vzdušné síly severní flotily (bývalý
72. Letecký pluk). Kapitán na konci války.
Létal na I-153, Hurricaine, P-40 Kittyhawk,
P-39 Airacobra, dokončil 190 misí,
skóroval 18x (11 + 7).
Hrdina Sovětského svazu (24.07.1943).

P-40E Kittyhawk (taktické číslo 12)
2. Gardového kombinovaného leteckého
pluku, letectva severní flotily,
Letoun Vladimíra Pokrovského z léta 1942.
Letoun byl původně postaven pro RAF a nese
standardní britskou kamufláž v tmavě zelené barvě
a hnědé, spodní plochy jsou barvy Sky, rané
hvězdy bez olemování ve 4 polohách.

Born 1918. Fought the Great Patriotic
War from June 1941 in the 72 nd
Combined Air Regiment, Northern Fleet
Air Force. He scored his first documented
victory on August 9,1941, downing a Ju-88
(a group victory). From October 1941
fought in the 78 Fighter Regiment, Northern
Fleet Air Force from March 1942 to May
1943 in the 2nd Guards Combined Air
Regiment, Northern Fleet Air Force (former
72 nd Combined Air Regiment). Captain
at the end of the war.Flew a I-153, Hurricaine,
P-40 Kittyhawk, P-39 Airacobra, completed
190 missions, scored 18 airvictories (11+7).
Hero of the Soviet Union (24.07.1943).


P-40E Kittyhawk (tactical number 12) 2nd
Guards Combined Air Regiment, Northern
Fleet Air Force, Vladimir Pokrovski´s aircraft
summer 1942.The aircraft was original built for
RAF and carries standard British early war
camouflage in dark green and brown, lower
surfaces are sky blue, earlywar stars without
lining in 4 positions.

Geboren 1918. Kämpfte der Große
Vaterländische Krieg von June 1941 im
72. Kombinierten Luft Regiment,
Luftwaffe der Nordflotte. Er erzielte sein
erstes dokumentierter Sieg am 9. August
1941, Downing eine Ju-88 (ein Gruppensieg).
Ab Oktober 1941 kämpfte im 78. Kämpfer
Regiment, Nordflotte Luftwaffe von März
1942 bis Mai 1943 in der 2. Guards Combined
Air Regiment, Luftwaffe der Nordflotte
(ehemalige 72 Luft Regiment). Kapitän am
Ende des Krieges.Flog eine I-153, Hurricaine,
P-40 Kittyhawk, P-39 Airacobra, absolvierte
190 Missionen, erzielte 18 Luftstreitkräfte
(11 + 7).
Held der Sowjetunion (24.07.1943).


P-40E Kittyhawk (taktische Nummer 12)
2. Garde Combined Air Regiment, Luftwaffe
der Nordflotte, Vladimir Pokrovskis Flugzeuge
Sommer 1942.Das Flugzeug wurde ursprünglich
für RAF gebaut und trägt Britische
Standardtarnung des frühen Krieges in
dunkelgrün und braune, untere Flächen sind
himmelblau, frühwarm Sterne ohne Futter in 4
Positionen.

Enlarge picture Enlarge picture

P32327 Pokrovski - profimodeller.com