P32324 Pokryshev

P32324 Pokryshev - Enlarge picture
Producer Profimodeller
Cat.no P32324
Term of guarantee 24 months
Time of shipping 10 days

          
                                           
Price without VAT 164,00 CZK
Price including VAT 199,00 CZK

Item specifics

P32324 decal P-40 Pokryshev 1:32

Petr Afanasievich Pokryshev 22+7

Narodil se v roce 1914. Bojoval v Zimní válce
v 7. stíhacím pluku, létal na
I-16, skóroval 2x v osobních soubojích.
Bojoval ve Velké vlastenecké válce od června
1941 v 158. stíhacím pluku. Své první zdokumentované
vítězství zaznamenal 29. června 1941, sestřelil He-111
(spolu se svým číslem). Od listopadu 1941 bojoval
ve 154. stíhacím pluku (později 29.Strážní stíhací pluk),
od června 1943 do září 1944 - byl velitelem
159. stíhacího pluku. Zranil se při letecké havárii 24. srpna
1943, poté už nelétal. Válku ukončil v hodnosti Poručík-plukovník.
Létal na I-16, Yak-1, P-40 Kittyhawk, Yak-7, La-5, dokončil
292 misí, dosáhl 29 vzdušných vítězství (22 + 7).
Dvakrát hrdina Sovětského svazu (10.02.1943, 24.08.1943).
P-40E Kittyhawk (taktické číslo 50), 154. stíhací pluk,
osobní letoun Petra Pokryševa, zbarvení z léta 1942,
Leningradský front. Počet červených vítězných hvězd (9)
odpovídá počtu osobních vítězství pilota k 1. červenci 1942.
Žluté vítězné hvězdičky označují skupinové vítězství.
Letoun byl původně postaven pro RAF a nese standardní
britskou kamufláž ze začátku války, v tmavě zelené a hnědé,
spodní plochy jsou modrá Sky, rudé válečné hvězdy ve
čtyřech pozicích.

Born in 1914. Fought the Winter War
in the 7 th Fighter Regiment, Flew an
I-16, scored 2 personal airvictories.
Fought the Great Patriotic War from June
1941 in the 158 th Fighter Regiment. He
scored his first documented victory on
June 29, 1941, downing a He-111 (with
his wingman). From November 1941 fought
in the 154 th Fighter Regiment (later 29 th
Guards Fighter Regiment), from Juna 1943
to September 1944 - commander of the
159 th Fighter Regiment. Severaly wounded
in air crash on August 24, 1943, did not fly
after it. Lieutenant-Colonel at the end of the
war. Flew an I-16, Yak-1, P-40 Kittyhawk,
Yak-7, La-5, completed 292 missions,
scored 29 air victories (22+7).
Twice Hero of the Soviet Union (10.02.1943,
24.08.1943).
P-40E Kittyhawk (tactical number 50),154 th
Fighter Regiment, Petr Pokryshev's personal
aircraft, summer 1942, Leningrad Front.
Number of red victory stars (9) marches the
personal victory tally of the pilotas of July 1,
1942. Yellow victory stars designate group
victories. The aircraft was originally built for
RAF and carries standard British early war
camouflage in dark green and brown, lower
surfaces are sky blue, early war stars in
4 positions.

Geboren 1914. Kämpfte den Winterkrieg
im 7. Kämpfer-Regiment flog ein
I-16, erzielte 2 persönliche Luftstreitkräfte.
Kämpfte den Großen Vaterländischen Krieg ab Juni
1941 im 158. Jagdregiment. Er
  erzielte seinen ersten dokumentierten Sieg auf
29. Juni 1941, Downing eine He-111 (mit
sein Flügelmann). Ab November 1941 gekämpft
im 154. Kämpferregiment (später 29.)
Garde Fighter Regiment), von Juna 1943
bis September 1944 - Kommandeur der
15. Kämpferregiment. Several verwundet
bei einem Flugzeugabsturz am 24. August 1943, ist
nicht geflogen Danach. Oberstleutnant am Ende des
Krieg. Flog eine I-16, Yak-1, P-40 Kittyhawk,
Yak-7, La-5, absolvierte 292 Missionen,
erzielte 29 Luftsiege (22 + 7).
Zweimal Held der Sowjetunion (10.02.1943,
24.08.1943).
P-40E Kittyhawk (taktische Nummer 50),
154. Kämpfer-Regiment, Petr Pokryshev persönliches
Flugzeug, Sommer 1942, Leningrad Front. Anzahl der
roten Siegessterne (9) marschiert die persönliche
Siegessäule der Piloten vom 1. Juli 1942. Gelber Sieg
Sterne bezeichnen Gruppensiege. Das Flugzeug wurde
ursprünglich für RAF gebaut und trägt Standard britische
frühe Krieg Tarnung in dunkelgrün und braun, untere
Flächen sind Himmel blaue, frühe Kriegssterne in
4 Positionen.

Enlarge picture Enlarge picture

P32324 Pokryshev - profimodeller.com